Voor Elkaar: Naailessen Zoetermeer

Een plek bieden voor vrede, verzoening en verdraagzaamheid. Mensen vinden elkaar en zetten zich samen in voor het opbouwen van een nieuw leven in Zoetermeer en het tegengaan van polarisatie.
Daarnaast: werken aan vakmanschap, resultaat-verantwoordelijkheid, samenwerken en zelforganisatie.

Integreren en participeren in een samenleving is niet iets wat in een paar maanden gebeurd. Het is een cultureel omslag proces van jaren waarin mensen leren over die nieuwe samenleving, er mee kennis maken en langzaamaan hun weg gaan vinden.
Met Voor Elkaar willen we meer aandacht geven aan de culturele setting: de groepsgebondenheid van nieuwkomers. In onze individu-gerichte westerse samenleving is daar (te) weinig aandacht voor.

Onze Projecten